Xã Tam Đàn công bố quyết định thành lập thôn, đổi tên thôn

Sáng ngày 24.3, UBND các xã Tam Đàn huyện tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn, đổi tên thôn trên địa bàn.

Sau khi sắp xếp lại, xã Tam Đàn còn 5 thôn so với 9 thôn như trước đây. Thành lập thôn mới Đàn Long trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số thôn Đàn Hạ và một phần diện tích, dân số thôn Vạn Long. Thành lập thôn Đàn Trung trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số thôn Đàn Trung với một phần diện tích, dân số thôn Vạn Long. Thành lập thôn Thạnh Hòa trên cơ sở hợp nhất thôn Thạnh Hòa 1 và thôn Thạnh Hòa 2, sáp nhập một phần diện tích thôn Vạn Long. Thành lập thôn Phú Yên trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số thôn Tây Yên và thôn Phú Mỹ. Thành lập thôn Xuân Định trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số tích thôn Xuân Trung và Trung Định.

A4 copy

Dịp này, UBND xã Tam Đàn tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kêu gọi người rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hải Châu

Tin mới

Các tin khác