Tam An công bố quyết định sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn

Tối ngày 23/3/2019, xã Tam An đồng loạt tổ chức Lễ công bố quyết định sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn.

Tại các buổi Lễ, xã Tam An đã công bố Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG 5452

Xã Tam An có 07 thôn, 1897 hộ, 7930 nhân khẩu, diện tích 972.5ha sau khi sắp xếp, tổ chức lại còn 04 thôn mới. Cụ thể, thành lập thôn An Thọ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn An Thọ và thôn Phước An; sau khi thành lập, thôn An Thọ có diện tích 281.5ha, dân số 533 hộ. Thành lập thôn An Thiện trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Thuận An và thôn An Thiện; sau khi thành lập, thôn An Thiện có diện tích 227.6 ha, dân số 439 hộ. Thành lập thôn An Hòa trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn An Hòa và một phần diện tích thôn An Mỹ 1; sau khi thành lập, thôn An Hòa có diện tích 270.8ha, dân số 446 hộ. Thành lập thôn An Mỹ trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn An Mỹ 2 và phần còn lại thôn An Mỹ 1; sau khi thành lập, thôn An An Mỹ có diện tích 192.6 ha, dân số 479 hộ.

Dịp này, UBND xã Tam An công bố quyết định chỉ định chức danh Trưởng thôn lâm thời và các thôn thông tin về nhân sự có liên quan đến một số chức danh khác sau khi tổ chức, sắp xếp lại các thôn.

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác