Tam Thành công bố quyết định thành lập các thôn trên địa bàn xã

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Nam; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/2/2019 của UBND huyện Phú Ninh về tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Phú Ninh; Trong thời gian từ ngày 19/3 đến ngày 21/3/2019, UBND xã Tam Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn mới trên địa bàn xã Tam Thành.

danh1

Theo quyết định, xã Tam Thành sắp xếp, tổ chức lại 10 thôn để thành lập 05 thôn mới gồm: Khánh Mỹ, Tú Hội, Phú Văn, Trường Lộc, Lộc Ninh. Cụ thể, thành lập thôn Khánh Mỹ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Khánh Mỹ và một phần diện tích, dân số của thôn Tú Hội 2. Sau khi thành lập thôn Khánh Mỹ có diện tích 281,5ha, 386 hộ. Thành lập thôn Tú Hội trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Tú Hội 3 và phần còn lại của thôn Tú Hội 2. Sau khi thành lập thôn Tú Hội có diện tích 238,584ha, 586 hộ. Thành lập thôn Phú Văn trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số thôn Phú Thanh và một phần diện tích, dân số của thôn Văn Hà. Sau khi thành lập thôn Phú Văn có diện tích 334,29 ha, 563 hộ. Thành lập thôn Trường Lộc trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Trường Thành, thôn Khánh Lộc, phần còn lại của thôn Văn Hà và một phần diện tích của thôn Đông Lộc. Sau khi thành lập thôn Trường Lộc có diện tích 361,231ha,507 hộ. Thành lập thôn Lộc Ninh trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Vĩnh Ninh, thôn Lộc Yên và phần còn lại của thôn Đông Lộc. Sau khi thành lập, thôn Lộc Ninh có diện tích 430,81ha, 510 hộ.

tamthanh2

Để chuẩn bị cho lễ công bố quyết định thành lập thôn, UBND xã Tam Thành đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa việc thành lập thôn, thông báo qua sóng truyền thanh và tuyên truyền lưu động để nhân dân được biết, đi dự lễ đảm bảo thời gian địa điểm theo kế hoạch.

Văn Danh

Tin mới

Các tin khác