Ông Trương Văn Tiên – Bí thư Đoàn xã Tam Đại giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã

Sáng ngày 05/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đại khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 tổ chức hội nghị lần thứ 13 với có mặt của 31/35 đại biểu chính thức được triệu tập.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, hội nghị đã hiệp thương thống nhất cho ông Nguyễn Văn Lộc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, khóa 8, nhiệm kỳ 2014- 2019 và hiệp thương dân chủ cử ông Trương Văn Tiên, Bí thư Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khóa 8, nhiệm kỳ 2014- 2019.

123 copy

Ông Trương Văn Tiên phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ, ông Trương Văn Tiên, tân Chủ tịch UBMTTQVN xã Tam Đại cho biết, nhiệm vụ trước mắt là hết sức quan trọng và hứa sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước, nhân dân giao phó.

Thanh Sơn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người