Dự án Habitat tập huấn xây dựng năng lực chống chịu thiên tai ở Phú Ninh

Vào ngày 13.01.2019, tại Hội trường UBND xã Tam Thái, Dự án Habitat phối hợp với Hội LHPN xã Tam Thái và Tam Đại tổ chức tập huấn xây dựng năng lực chống chịu thiên tai cho 30hộ dân được hưởng lợi của Dự án và hộ dân tìm năng cho 2 xã Tam Đại và Tam Thái, huyện Phú Ninh.

tamdai

Dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai cho các hộ gia đình, cộng đồng và hỗ trợ các gia đình có được giải pháp về nhà ở, nước sạch, vệ sinh an toàn. Các hoạt động cụ thể của dự án là xây mới nhà ở (diện tích 36m2/căn); sửa chữa nhà ở; xây mới hoặc cải tạo hệ thống nước sạch/nhà vệ sinh.

Lớp tập huấn đã tuyên truyền đến các hộ dân về quản lý rủi ro thiên tai, kỹ thuật xây dựng, đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý tài chính.

Kiều Diễm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người