Hội thảo lần 2 về Lịch sử đảng bộ xã Tam Vinh-thị trấn Phú Thịnh, giai đoạn 1975-2015

Sáng ngày 05/01/2019, tại Hội trường UBND thị trấn Phú Thịnh, BCH Đảng bộ xã Tam Vinh và BCH Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh tổ chức Hội thảo lần 2 về Lịch sử đảng bộ xã Tam Vinh- thị trấn Phú Thịnh, giai đoạn 1975-2015.

Thể theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tam Vinh, Phú Thịnh, thực hiện Chỉ thị số 54 ngày 20/5/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục triển khai công tác sưu tầm, hệ thống và sử dụng tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng, và chủ trương chỉ đạo của BTV Huyện ủy Phú Ninh, BCH Đảng bộ 2 địa phương phối hợp lãnh đạo, tổ chức sưu tầm tư liệu, biên soạn cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Vinh- thị trấn Phú Thịnh, 1975-2015". Đây là cuốn sách thứ 2 kế tiếp cuốn "Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Vinh- thị trấn Phú Thịnh 1930-1975, xuất bản năm 2016, nhằm làm rõ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương giành được trong 40 năm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ thiết thực cho hoạt động của Đảng bộ xã và thị trấn trong giai đoạn cách mạng mới.

ttran

Ngày 21/12/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 62 điều chỉnh địa giới xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh. Để thuận lợi trong công tác giáo dục truyền thống và đảm bảo tính thống nhất, khách quan của lịch sử, BCH Đảng bộ 2 địa phương thống nhất: giai đoạn từ năm 1975 đến 2009 biên soạn chung, theo địa giới hành chính cũ. Từ năm 2009 đến 2015 biên soạn thành một mục riêng, theo địa giới hành chính mới, in mỗi mục cho một địa phương trong cuốn sách lấy tên chung là Lịch sử Đảng bộ xã Tam Vinh-Thị trấn Phú Thịnh (1975-2015).

Nhất Linh

Tin mới

Các tin khác