Năm 2018, Tam Đại thu ngân sách đạt trên 11,16 tỷ đồng ;

Sáng qua 27.12, HĐND xã Tam Đại, khóa XII đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 nhằm thảo luận và thông qua các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi và dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ông Trần Ngọc Ẩn - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã đến dự.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2018 tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tam Đại có nhiều chuyển biến, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị kinh tế ngành nông nghiệp chiếm trên 30%; TTCN - XD chiếm trên 44,4%, tằng 0,85%; TMDV chiếm 25,46%, tăng 0,42%. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 59,3 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.730 tấn; cánh đồng thu nhập cao đạt trên 41ha, đạt trên 75% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Giá trị sản xuất CN – TTCN –XD đạt trên 87 tỷ đồng; giá trị sản xuất TM- DV đạt trên 50,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách đạt trên 11,16 tỷ đồng (đạt 202,8% dự toán huyện giao, 174,96% dự toán HĐND xã giao). Năm 2018 đầu tư 08 công trình xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, một số công trình hạ tầng được đầu tư; các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, chính sách xã hội được tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; việc xây dựng phương án, kế hoạch sắp xếp lại thôn theo chủ trương của tỉnh, huyện bước đầu có chuyển biến tốt...

tamdai

Quang cảnh kỳ họp

Kết quả đạt được năm 2018 có ý nghĩa quan trọng để Tam Đại hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Trong ngày làm việc 28.12, HĐND xã Tam Đại sẽ thực hiện bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 người giữ chức vụ do HĐND xã bầu, nhiệm kỳ 2016 -2021; tiếp tục thảo luận và thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Đồng thời, kỳ họp cũng đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác theo luật./.

QUỐC VƯƠNG

Tin mới

Các tin khác