Kiểm tra chất lượng Công an xã, thị trấn năm 2018

Công an huyện Phú Ninh vừa hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá tình hình công tác Công an xã, thị trấn năm 2018, kết quả triển khai thông tư 23, tiêu chí 19 về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Theo đó, Công an huyện Phú Ninh đã thành lập đoàn công tác gồm 11 đồng chí do đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hà làm Trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninn chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH); công tác đảm bảo ANCT; phòng, chống tội phạm hình sự; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng và thông tin báo cáo. Riêng đối với kết quả thực hiện thông tư 23, tiêu chí 19 theo nội dung, tiêu chí được quy định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và tại Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.

Theo đánh giá của Công an huyện Phú Ninh, trong năm 2018, Công an các xã, thị trấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo ANCT&TTATXH. Huy động được sự vào cuộc của các ban, ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc tại cơ sở không để phát sinh "điểm nóng về an ninh trật tư". Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như: một số đơn vị triển khai các mặt công tác công an chưa đồng đều, nắm và giải quyết các vụ việc về TTATXH tại cơ sở chưa kịp thời. Về công tác xây dựng lực lượng, một số xã chưa đảm bảo về số lượng, thậm chí có đơn vị còn khuyết vị trí Trưởng hoặc phó Công an xã. Cơ sở vật chất ở một số xã chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra..

Qua kiểm tra, Công an xã Tam Thái được xếp vị trí thứ I; có 7/11 đơn vị (Phú Thịnh, Tam Vinh, Tam Thái, Tam Lãnh, Tam Đàn, Tam Thành, Tam Lộc) đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" về khu dân cư, xã, thị trấn theo thông tư 23 của Bộ Công an; 05/11 đơn vị (Tam Thái, Tam Lãnh, Tam Đàn, Tam Thành, Tam Lộc) đạt tiêu chí 19 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.

Dịp này, Công an huyện thống nhất đề xuất Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an trao tặng Bằng khen đối với 01 tập thể, đề xuất UBND huyện đề nghị UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của đối với 01 tập thể, 01 cá nhân. Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen đối với 05 tập thể, 03 cá nhân; Giấy khen của UBND huyện đối với 02 tập thể và 04 cá nhân.

Lê Tuấn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người