Tam Đại tuyên truyền pháp lệnh Dân số, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Ngày 03/6, UBND xã Tam Đại phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội LHPN xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh Dân số sửa đổi năm 2008, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho hơn 100 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ của xã.

Hội nghị đã được nghe bác sĩ chuyên khoa II Phan Đình Nhân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam trình bày những nội dung cơ bản của Pháp lệnh Dân số 2003 và quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được sửa đổi vào năm 2008 gồm: Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản"; Các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị Định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế...

TDAI

Thông qua Hội nghị, giúp các đại biểu nhận thức rõ hơn các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động chuyển đổi hành vi nhân cao nhận thức của cộng đồng dân cư về thực trạng công tác Dân số-KHHGĐ từ đó nhận thức rõ rệt của mỗi đại biểu đóng góp một phần tuyên tuyền có hiệu quả để nhân cao chất lượng Dân số-KHHGĐ tại địa phương.

Thanh Sơn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người