Thẩm định công trình "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh giai đoạn 1975 – 2015"

Sáng ngày 26/5, Ban tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh tổ chức thẩm định khoa học công trình "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh giai đoạn 1975 – 2015". Đồng chí Huỳnh Xuân Chính – UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì buổi thẩm định.

Tại buổi làm việc, bên cạnh các ý kiến góp ý qua 2 lần Hội thảo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng bổ sung vào tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh giai đoạn 1975 – 2015. Qua đó, khẳng định và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể biên soạn, đã góp phần làm rõ được những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Tam Lãnh trong giai đoạn vừa qua.

tl

Thẩm định khoa học công trình Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh gia đoạn 1975 - 2015

Tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh (1975 - 2015) sẽ là nguồn tư liệu quý; khẳng định tinh thần đấu tranh bất khuất, sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Lãnh. Là cơ sở để địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực trong lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng Tam Lãnh ngày càng vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng thẩm định đề nghị Ban biên soạn tiếp thu những ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, chọn hình ảnh tiêu biểu để minh họa sinh động, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh (1975 - 2015) trước khi tiến hành xuất bản.

Lê Hoàng Phước

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người