Tam Lãnh, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho học sinh

Sáng ngày 24/5, Trường THCS Chu Văn An, xã Tam Lãnh tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho học sinh trong nhà trường.

Tại buổi ngoại khóa, gần 300 em học sinh, cán bộ, giáo viên của trường THCS Chu Văn An được Cử nhân Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam phổ biến những kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS như: HIV/AIDS là gì, những triệu chứng, các con đường lây truyền HIV, các biện pháp phòng, tránh HIV/AIDS...

tuyentruyen

Qua buổi ngoại khóa cho thấy, công tác giáo dục về phòng chống ma túy và HIV/AIDS trong trường học là hết sức cần thiết. Việc tăng cường công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp thiết thực, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Những kiến thức tại buổi tuyên truyền sẽ là những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết mang tính giáo dục hiệu quả, giúp cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh có sự chuyển biến về nhận thức trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS, kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy xâm nhập trong học đường, trong cộng đồng và toàn xã hội.

Lê Hoàng Phước

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người