Tam Lộc, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong nhân dân góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời động viên nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần thành công trong các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vào chiều ngày 17/4/2018, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Tam Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại thôn Quý Lộc.

taphuan

Tại hội nghị, hơn 90 hộ nhân dân tại thôn Quý Lộc đã được nghe bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc BHXH huyện đã triển khai phổ biến chính sách, pháp luật về hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bà Lê Thị Bích Phượng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phát động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện việc "Không rãi vàng mã, các loại tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đi đưa tang". Được biết năm 2016, thôn Quý Lộc, xã Tam Lộc được UBND xã chọn là một trong 10 thôn điểm của huyện Phú Ninh thực hiện xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu", việc lồng ghép tuyên truyền các chính sách về luật BHYT, BHXH và tuyên truyền cho người dân nhận thức việc không rãi vàng mã, các loại tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang nhằm mục đích bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thành tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế cuối năm 2018 theo kế hoạch của xã Tam Lộc.

Thanh Nở

Tin mới

Các tin khác