Đối thoại về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Tam Thái năm 2018.

Sáng ngày 12/4/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái tổ chức đối thoại với nhân dân về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về việc ban hành "Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận, phòng tài nguyên và môi trường, lãnh đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và 98 hộ nhân dân trên địa bàn xã.

Anh doi thoai ve dat dai nam 2018.3

Quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, có 25 hộ tham gia phát biểu đối thoại trực tiếp và 19 hộ tham gia ý kiến bằng văn bản, đa số ý kiến của nhân dân đề nghị: Hướng dẫn cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, nhất là các trường hợp về hợp thức hóa đất ở theo quy định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; quan tâm việc đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân vì thời gian qua thực hiện chậm; giải quyết về những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người này nhưng người khác sử dụng; giải quyết sớm các trường hợp tranh chấp đất đai, hàng rào trong nhân dân...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu và ý kiến bằng văn bản của nhân dân, đại diện phòng tài nguyên và môi trường, lãnh đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Ninh và UBND xã Tam Thái đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc mà nhân dân có ý kiến tại buổi đối thoại trong thẩm quyền, đồng thời lồng ghép tuyên tuyền một số quy định của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực đất đai đến nhân dân.

doi thoai

Nhân dân tham gia ý kiến

Buổi đối thoại trực tiếp là diễn đàn để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh những vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã trong thời gian qua. Qua đối thoại trực tiếp là cách vận động quần chúng linh hoạt, hiệu quả nhằm tìm tiếng nói đồng thuận từ phía người dân đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước và là cầu nối khắng khít "ý Đảng, lòng dân"./.

Đình Tâm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người