Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Tam Đại lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong 02 ngày 28 và 29/3/2018, Hội nông dân xã Tam Đại tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Tam Đại đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội nông dân Việt Nam. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 143 hội viên, đạt 98% Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu, nộp hội phí hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 07 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trợt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng... Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả thiết thực, vận động hàng trăm hội viên tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, góp hàng trăm triệu đồng, hàng chục ngày công để làm mới và sửa chữa trên 10 km đường giao thông nông thôn, 08 km kênh mương nội đồng, xây dựng và sửa chữa 06 nhà văn hóa thôn,... Đặc biệt, những năm qua các cấp Hội nông dân xã Tam Đại phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình nuôi gà, nuôi ếch giống và ếch thịt, nuôi bà vỗ béo, mô hình trồng tiêu, mô hình áp dụng máy móc khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp,...

daihoitamdai

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nông dân xã Tam Đại tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, xây dựng giai cấp nông dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, phấn đấu hàng năm có từ 55-65% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 98% số hộ đăng ký được công nhận gia đình văn hóa; 100% hội viên hưởng ứng và đăng ký thực hiện nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu",...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Hồng Đức - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội nông dân xã Tam Đại đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 9 đồng chí; bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Hội được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người