Thị trấn Phú Thịnh gặp mặt kỷ niệm 83 năm ngày Dân quân tự vệ 28/3 (1935-2018)

Tối 28/3/2018, Ban CHQS thị trấn Phú Thịnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 83 năm ngày Dân quân tự vệ 28/3 (1935-2018).

Tại đây, các đại biểu đã ôn lại lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam 83 năm qua. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, lực lượng dân quân tự thị trấn đã được tổ chức chặt chẽ, rộng khắp 5/5 khối phố, đều có khối đội trưởng và lực lượng tự vệ chiến đấu tại chỗ, chất lượng ngày càng nâng cao. Là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai trò xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các sự cố nghiêm trọng khác trên địa bàn thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ đã đóng góp hàng trăm ngày công trong phong trào "Thi đua chung sức xây dựng thị trấn". Đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

danquan1

Hàng năm, đơn vị tự vệ đều được huấn luyện đúng kế hoạch, đúng số lượng huyện giao, nội dung chương trình đề ra. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu. Tỉ lệ đảng viên là dân quân tự vệ đạt 24.7%. Công tác huấn luyện, tham gia huấn luyện, luyện tập, diễn tập hàng năm đều đạt khá và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thời gian tới, dân quân tự vệ thị trấn thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng có số lượng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; phấn đấu đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, số đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 30.2%. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh trật tự - an toàn xã hội tại địa phương.

Phương Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người