Tam Phước phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Sáng ngày 28.3, xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Xác định "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, càng khó khăn thì phải càng thi đua... và những người thi đua là những người yêu nước nhất", năm 2017, cán bộ và nhân toàn xã đã luôn cố gắng, phấn đấu vượt khó, đoàn kết, hợp lực, không ngừng thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Nỗi bật thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cánh đồng thu nhập cao, phát triển gia trại, trang trại, mở rộng các kinh doanh thương mại – dịch vụ, phát triển công nghiệp, góp phần giải quyết việc tăng thu nhập cho người dân địa phương. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực VH-XH, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng cũng được cán bộ và nhân dân hưởng úng tích cực, góp phần duy trì và phát triển ngày càng bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

tp1 copy

UBND xã Tam Phước khen thưởng cho 2 thôn Kỳ Phú và Phú Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Tại hội nghị, UBND xã Tam Phước kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2018. Trong đó tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trước mắt hoàn thành các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

tp2

UBND xã Tam Phước khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Dịp này, xã Tam Phước đã khen thưởng cho 19 tập thể và 40 cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2017; khen thưởng cho 2 thôn Kỳ Phú và Phú Lai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Hải Châu

Tin mới

Các tin khác