Tam Đại, Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 25/3, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho hơn 180 cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Bình – Trưởng phòng Lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của người đứng đầu; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

tamdai1

Thực hiện kế hoạch năm 2018, Đảng ủy xã Tam Đại yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện thật nghiêm túc chuyên đề năm 2018. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nội dung "xây dựng kế hoạch làm theo" và phải gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém- nhất là những yếu kém trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề năm 2018, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trong tổ chức thực hiện.

Phan Đình Quế

Tin mới

Các tin khác