Tam Dân, bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng nay, ngày 27/02/2018 Hội đồng nhân dân xã Tam Dân khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp bất thường), để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Tam Dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Trung và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Tam Dân khóa XI.

Ngày 10/01/2018 UBND huyện Phú Ninh đã có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Trung về nhận công tác tại Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Phú Ninh. Sau khi xem xét đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND và tờ trình của Chủ tịch HĐND xã Tam Dân, HĐND xã Tam Dân đã thảo luận, thống nhất 100% thông qua nghị quyết về miễn chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Ngọc Trung.

TAMDANCHUTICH

Đ/c Huỳnh Ngọc Bình - HUV-Bí Thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND xã Tam Dân tặng hoa chúc mừng Đ/c Bùi Hồng Long - Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch HĐND xã về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Tam Dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, các vị đại biểu HĐND xã đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tiến hành bầu cử. Kết quả ông Bùi Hồng Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tam Dân đã được HĐND xã Tam Dân tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Huỳnh Ngọc Bình

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người