Tam Dân: Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2017

Sáng ngày 18-12-2017, Đảng bộ xã Tam Dân tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Võ Quảng- Phó Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành ở huyện.

Trong năm 2017, Đảng bộ xã Tam Dân đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trình huyện phê duyệt, tập trung lãnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Cây Sanh đạt được một số kết quả cụ thể như tổ chức lễ phát động, lắp đặt tuyến điện chiếu sáng dài 400m, vận động xây dựng 177 tủ thuốc y tế... Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, tổng giá trị sản phẩm đạt 101,72% kế hoạch, tăng 1,2% so với năm 2016. Giá trị sản xuất TTCN-XD, TMDV đề đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt 154% kế hoạch huyện giao, đạt 116% kế hoạch HĐND xã giao, tập trung quyết toán 33/34 công trình, trả nợ xây dựng cơ bản năm 2016 về trước đạt 65%. Vận động thành lập được 01 Tổ hợp tác, 02 HTX. Hoàn thành một số công trình xây dựng cơ bản theo kế đề ra như: Thi công tuyến đường từ sân vận động Phú Ninh đến sân vận động xã và kênh chính Phú Ninh, xây dựng nghĩa trang liệt sỹ giai đoạn 2, xây dựng 02 cây cầu dân sinh, bê tông giao thông nông thôn. Các hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận- đoàn thể có tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể là: Một số tiêu chí nông thôn mới đạt nhưng tính bền vững không cao, một số tiêu chí bị tụt so với bộ tiêu chí mới của UBND tỉnh. Triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiến độ còn chậm. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp cho nhân dân thực hiện chậm; công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, xử lý một số trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai thiếu cương quyết. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt thấp, xã không đạt xã văn hóa nông thôn mới. Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, để xảy ra trọng án về buôn bán ma túy. Một số chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng triển khai thực hiện đạt thấp như: công tác phát triển đảng viên đạt 77% chỉ tiêu huyện giao; công tác nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm thôn trưởng đạt 44%.

a quang

Đồng chí Bùi Võ Quảng- Phó Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Võ Quảng- Phó Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực của Đảng bộ trong năm qua; đồng thời đồng chí chỉ đạo Đảng bộ xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như:

Tập trung đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2017 mà hội nghị đã chỉ ra. Trên cơ sở Nghị quyết của năm 2018 của Huyện ủy đã ban hành và các chỉ tiêu của UBND huyện giao Đảng ủy xã cần cụ thể hóa vào trong nghị quyết năm 2018 để triển khai thực hiện, trong đó vừa chú trọng số lượng, vừa nâng cao chất lượng. Tập trung lãnh đạo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài 2 khu dân cư được chọn làm điểm, các thôn còn lại chọn từ 01 đến 02 tiêu chí để triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp theo Kết luận số 11 của Huyện ủy gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; thực hiện tốt chính sách tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh phát triển cây dược liệu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo hướng liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; rà soát các hồ, đập, kênh mương để có kế hoạch tu sửa đảm bảo nước tưới cho vụ Đông Xuân, đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ. Tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư cụm đồi 30, hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Tam Dân, đẩy mạnh thu hút phát triển TMDV theo dọc quốc lộ 40B. Thu ngân sách phải đảm bải theo kế hoạch đề ra; chú trọng nguồn thu từ khai thác quỹ đất, thu phát sinh kinh tế do xã quản lý, trả nợ xây dựng cơ bản...Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 26-5-2017 của Huyện ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020; kết luận số 08-KL/HU ngày 26-5-2017 của Huyện ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, y tế giai đoạn 2017-2020; trong đó tập trung nâng cao công năng hoạt động nhà văn hóa xã, thôn; huy động trẻ em dưới 05 tuổi ra lớp; triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý của chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy hiệu quả bộ phận một cửa. Cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ của Huyện ủy về công tác tập hợp, vận động nhân dân. Mặt trận, các đoàn thể cần đăng ký với chính quyền những việc làm cụ thể trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, công tác giảm nghèo; thực hiện tốt công tác dân vận khéo, công tác dân vận chính quyền. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình cán bộ, đảng viên, chi bộ, cơ quan giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện theo hướng thiết thực. Đẩy mạnh công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân giai đoạn 1975-2015; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng việc cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận của Huyện ủy. Đề ra các giải pháp cụ thể để nâng chất lượng thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy và Chương trình số 21 của Huyện ủy. Thực hiện tốt Kết luận 10-KL/HU của Huyện ủy về phát huy vai trò của cấp ủy phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Tổ chức học tập quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung chăm lo đời sống của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, tại hội nghị đồng chí đã thông tin những kết quả đạt được trong năm 2017 của huyện Phú Ninh.

Lê Minh Dũng- Văn phòng Huyện ủy PN

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người