Lấy ý kiến nhân chứng bản thảo tập sách lịch sử Đảng bộ xã Tam Phước giai đoạn 1975-2015

Ngày 21-10-2017, Đảng ủy xã Tam Phước tổ chức họp lấy ý kiến của nhân chứng góp ý về nội dung bản thảo tập sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã qua các thời kỳ còn sức khỏe để tham gia góp ý kiến nội dung bản thảo tập sách.

Sau gần 02 năm triển khai biên soạn, đến nay bản thảo tập sách cơ bản hoàn thành và được tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của các nhân chứng để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa trước khi tổ chức Hội thảo lần thứ nhất. Bản thảo tập sách được bố cục gồm 5 chương và phần mở đầu, kết luận, gồm: Chương I: Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân; bước đầu cải tạo và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1975-1979); Chương II: Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội từng bước cải thiện đời sống nhân dân (1980- 1985); Chương III: Bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1995); Chương IV: Đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996- 2004); Chương V: Huyện Phú Ninh được thành lập, lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng xã nông thôn mới (2005- 2015). Với kết cấu, bố cục khá hợp lý, bước đầu đã phác họa hình ảnh của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Phước sau 40 năm xây dựng, phát triển kể từ ngày quê hương được giải phóng.

gopy

Góp ý lịch sử Đảng bộ xã Tam Phước

Tại cuộc họp, có hơn 12 lượt ý kiến góp ý, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung bản thảo, bên cạnh đó cũng tập trung góp ý ở một số phân đoạn, về tên gọi một số chương, mục; đặc biệt bổ sung thêm một số chủ trương của Đảng ủy xã và những thành tựu nổi bật của một số phong trào sản xuất, thi đua yêu nước trên địa bàn xã. Thông qua buổi họp lần này, Ban Biên tập nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của nhân chứng, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh bản thảo để tổ chức Hội thảo lần thứ nhất nội dung bản thảo tập sách Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2015.

Nguyễn Thị Thùy- Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người