Tam Lãnh, Gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

Chiều ngày 13/10, Đảng ủy xã Tam Lãnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng. Dịp này, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của các ban xây dựng Đảng; đánh giá tình hình hoạt động của các Ban xây dựng Đảng trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp cho thời gian đến. Qua đó, Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt sâu rộng quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên.

tlanh

Đồng thời, tiếp nối truyền thống cách mạng, các cán bộ, công chức của các Ban xây dựng Đảng xã Tam Lãnh luôn tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi phát huy trí tuệ tập thể trong công tác tham mưu giúp cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Lê Hoàng Phước

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người