bannergis

Tam Lãnh, hướng dẫn xây dựng "Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu"

Ngày 07/9, UBND xã Tam Lãnh tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và hướng dẫn rà soát, xây dựng "Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu". Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã cùng Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ, nông dân và Bí thư Chi đoàn 11 thôn trên địa bàn xã.

hoinghitamlanh

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai những nội dung đổi mới trong Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thay cho Quyết định 2762/QĐ-UBND ngày 7 tháng 8 năm 2015. Đồng thời triển khai các Quyết định có liên quan đến triển khai xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu; Hướng dẫn các thôn rà soát, xây dựng phương án khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban phát triển thôn đã được giải đáp cụ thể những vấn đề còn vướng mắc trong việc rà soát, xây dựng "Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu".

Lê Hoàng Phước

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh