Tam Lãnh, Triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 20/6/2017, Đảng ủy xã Tam Lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Mỹ, HUV-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Ninh; đồng chí Nguyễn Tấn Hòa, HUV-Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

tlanh1

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tam Lãnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo UBND xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tổ chức thành công lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng dự thảo phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn An Lâu I. Vận động nhân dân tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây lúa, năng suất bình quân vụ Đông-Xuân đạt 53,92 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 71,13% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, Trạm y tế xã thực hiện 2898 lượt khám BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 82,2%. Bên cạnh đó, Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

tlanh2

Đồng chí Ngô Mỹ, HUV-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Mỹ - HUV, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Ninh nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Tam Lãnh cần tập trung giải quyết một số vấn đề như: chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục tồn tại trên lĩnh vực đất đai, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, vi phạm pháp luật của Nhà nước về việc lấn chiếm, khai thác rừng trái phép...

Lê Hoàng Phước

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người