Phú Thịnh, tổ chức lớp Cảm tình Đoàn cho các đội viên tiên tiến

Thực hiện Nghị quyết của Đoàn thanh niên thị trấn Phú Thịnh tạo điều kiện cho đội viên tiên tiến có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ Đoàn tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đoàn viên khi đứng trong hàng ngũ Đoàn, và bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên mới; sáng ngày 28/4/2017, Ban chấp hành Đoàn thị trấn Phú Thịnh phối hợp chi đoàn trường Trung học cơ sơ Nguyễn Hiền và Lê Quý Đôn tổ chức lớp Cảm tình Đoàn cho 33 đội viên tiên tiến của 02 trường.

image003 copy

Tại đây, các em được bồi dưỡng các nội dung chủ yếu như: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành người đoàn viên; 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, các em còn được tập huấn 01 số kĩ năng sinh hoạt Đoàn, tìm hiểu 1 số hoạt động Đoàn.

Việc tổ chức lớp học Cảm tình đoàn là hoạt động ý nghĩa và bổ ích, góp phần tăng thêm tỉ lệ phát triển đoàn viên tại nhà trường và đoàn thị trấn.

Phương Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người