Đại hội Hội tù yêu nước xã Tam Thái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sáng ngày 22/4/2017, Hội tù yêu nước xã Tam Thái tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ và hội viên Hội tù yêu nước của xã luôn giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy truyền thống cách mạng; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy bị tra tấn, đánh đập dã man trong những năm tháng ở các nhà lao của thực dân và đế quốc, sức khỏe đã giảm sút nhưng khi về với đời thường những hội viên Hội tù yêu nước của xã vẫn một lòng thủy chung, kiên trung bất khuất.

tuyeunuoc

Đến nay, Hội tù yêu nước xã Tam Thái đang quản lý 126 hội viên, sinh hoạt tại 06 chi hội; có 58 hội viên được hưởng chế độ thương binh và tù đày hằng tháng, 68 hội viên chỉ hưởng chế độ tù đày hằng tháng. Nhiệm kỳ qua, Hội tù yêu nước xã đã phối hợp đề nghị giải quyết chế độ nghỉ dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng người có công cho 100 hội viên; đề nghị hỗ trợ xây mới nhà ở cho 04 hội viên, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 09 hội viên theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, công tác Hội cũng được thực hiện tốt như: sinh hoạt hội viên theo Điều lệ Hội quy định; thu hơn 10 triệu đồng hội phí; vận động 25 triệu đồng quỹ hội, 2,25 triệu đồng để thăm 06 hội viên bị bệnh hiểm nghèo...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, Hội tù yêu nước xã Tam Thái đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu cùng chung tay với Đảng bộ, chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể của xã tiếp tục xây dựng thành công xã nông thôn mới. Đại hội lần này cũng đã hiệp thương 09 vị vào Ban Chấp hành Hội khóa mới, đồng chí Nguyễn Thanh Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội tù yêu nước xã Tam Thái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu 22 đại biểu dự Đại hội Hội Tù yêu nước huyện Phú Ninh./.

Đình Tâm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người