Tam Lộc mở Hội nghị triển khai các cơ chế chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp

Sáng ngày 14/4/2017, UBND xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị triển khai các chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp cho tất cả cán bộ, quân dân chính thôn. Đến dự và phát biểu tại hội nghị có ông Đinh Long Toàn-PTP Nông nghiệp huyện Phú Ninh, ông Lê Văn Tình-CT. UBND xã, đại diện các trưởng ngành, đoàn thể ở xã và quân dân chính 8 thôn.

image004

Tại hội nghị các đại biểu đã được đại diện Phòng Nông nghiệp huyện triển khai các chính sách như Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT về kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống gia súc, gia cầm và điều kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của tỉnh về Ban hành một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và cơ chế chính sách khác nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh. Đây là cơ hội lớn của người dân trên địa bàn xã Tam Lộc được tiếp cận những cơ chế, chính sách của Trung ương, Tỉnh và huyện để tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình trên lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng thành công Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

CTV. Thanh Nở (Đài TT TL)

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người