TAM ĐẠI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 281/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiều ngày 14/4/2017, tại Hội trường UBND xã Tam Đại, Ban chỉ đạo xã hội học tập xã Tam Đạ đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" cho BCH Công đoàn; các đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn; cấp ủy các chi bộ, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, chi hội trưởng các chi hội khuyến học, các tộc họ văn hóa.... Về dự Hội nghị có đồng chí: Trương Thành – Chủ tịch Hội khuyến học Huyện Phú Ninh.

image002 copy

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân ở địa phương về xây dựng xã hội học tập tại các khu dân cư.

Đồng chí Trương Thành Chủ tịch Hội khuyến học huyện phát biểu tại Hội nghị và đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo kịp thời, Hội khuyến học xã, các trường tại địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu để ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập triển khai và có những giải pháp phù hợp.

image006

Tổ chức ký cam kết giữa các đơn vị và UBND

Tại hội nghị, địa phương tổ chức cho các đơn vị, trường học và các thôn ký cam kết thực hiện theo Quyết định 218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020"

Kiều Diễm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người