Tam Thái, Tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai các tiêu chí xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu"

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã đến các khu dân cư và tổ đoàn kết, ngày 05/4/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai các tiêu chí xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu", triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

image002

Tại Hội nghị, các địa biểu được quán triệt và hướng dẫn, tập huấn các nội dung gồm: Triển khai Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Triển khai các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh"; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết; Triển khai Bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kế hoạch triển khai thực hiện của xã trong năm 2017 và triển khai một số cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của địa phương những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận, công tác xây dựng nông thôn mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đình Tâm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người