XÃ TAM AN, HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CÔNG AN NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Sáng ngày 15/02/2017, UBND xã Tam An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an, Tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 dưới sự chủ trì của đ/c Huỳnh Tuấn Nhật - Chủ tịch UBND xã Tam An.

Năm 2016, Công tác Tư pháp xã Tam An được triển khai toàn diện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa công tác tư pháp đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Triển khai, tuyên truyền Bộ Luật Dân sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,..; Công tác hộ tịch được đẩy mạnh tăng cường, việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 và phần mềm quản lý hộ tịch đã thực hiện đúng theo kế hoạch giúp cho việc nhập dữ liệu hạn chế được nhiều sai sót về hình thức cũng như nội dung của giấy tờ hộ tịch. Công tác chứng thực thực hiện đảm bảo theo quy định, giải quyết kịp thời các trường hợp về chứng thực cho công dân và tổ chức... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Ban Công an xã Tam An đã kịp thời nắm tình hình và triển khai thực hiện xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn; đã triệt phá một tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; nắm bắt và quản lý tốt các đối tượng hình sự trên địa bàn xã, các đối tượng sưu tra, các đối tượng nghiện và vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, Ban công an xã đã tổ chức đồng loạt ra quân trấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch của huyện, tổ chức tuần tra 134 lượt phát hiện ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật...

tuphap

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp, Công an năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại UBND xã Tam An

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với công tác Tư pháp và Công an như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung triển khai, tuyên truyền những văn bản luật được thông qua; kiện toàn và củng cố đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tăng tỷ lệ vụ việc hòa giải thành; thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch và chứng thực. Đặc biệt, thực hiện tốt quy chế liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú. Ngoài ra, UBND xã đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Mỹ Lệ

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người