Tam Đại sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nghị quyết Trung ương lần thứ 11

Ngày 10/7, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức hội nghị sinh hoạt đảng bộ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại và quán triệt những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Tam Đại đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và tổ chức đối thoại với nhân dân trên địa bàn toàn xã để tìm ra giải pháp phù hợp góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2015. Trên lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả. Các loại cây trồng phát triển tốt, gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác tiêm phòng được đảm bảo. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2014-2016. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác giáo dục được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các trường trên địa bàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, khám bệnh cấp thuốc cho người dân có BHYT được duy trì thường xuyên. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia. Thực hiện kịp thời việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đơn vị hành chính xã Tam Đại, 10 năm thành lập huyện Phú Ninh, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các tổ tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả. Công tác xét thực lực khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015 được thực hiện đúng kế hoạch. Các thủ tục hành chính cho nhân dân giải quyết kịp thời, công tác hòa giải được tập trung thực hiện, không có đơn thư vượt cấp, đông người.

tamdaihoinghi

Trên lĩnh vực công tác đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện. Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thẳng thắn, tạo tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Tam Đại lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy phát hành Sổ đăng ký đến đảng viên toàn đảng bộ. Đã có 16 tập thể và 100% đảng viên đăng ký làm theo. Việc thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, trưởng các tổ chức ở thôn là đảng viên đạt tỷ lệ 96%, phó các tổ chức đoàn thể là đảng viên đạt tỷ lệ 67%. Có 42 tổ đoàn kết có đảng viên đạt 95,4%. Đã tiếp nhận 01 cán bộ có trình độ đại học chính quy về công tác tại UBKT Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ninh Quang Thạnh – Huyện ủy viên, báo cáo viên Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái và các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Tam Đại quán triệt, làm rõ những nội dung quan trọng của hội nghị BCH Trung ương lần thứ 11 như: phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghị quyết số 39 –NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thanh Sơn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người