Tam Đàn triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (Khóa XI); Sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 08/7/2015, BCH Đảng bộ xã Tam Đàn tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 11(Khóa XI) và sơ kết, đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Đây là dịp để tất cả cán bộ, đảng viên hiểu rõ và nắm vững những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 11(Khóa XI) và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng qua.

tamdan

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Tịnh, HUV, báo cáo viên Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Tam An đã báo cáo nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương (khóa XI) gồm: Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đ/c Nguyễn Châu Ngọc, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn báo cáo nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị cũng được nghe đại diện BCH Đảng bộ xã trình bày dự thảo báo cáo kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Văn Trị

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người