Phú Ninh, xã Tam Dân phát động phong trào "2 giữ về an ninh trật tự"

Chiều 15/1, UBND xã Tam Dân huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị phát động phong trào "2 giữ về an ninh trật tự".

Snapshot2

Toàn cảnh Hội nghị

Tạị hội nghị, UBND xã Tam Dân phát động toàn dân thực hiện phong trào "2 giữ về an ninh trật tự" gồm giữ người và giữ tài sản. Trong đó, giữ người là giữ cho mình và người thân không thực hành vi trái pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình người thân và cộng đồng. Giữ tài sản là cảnh giác, tự bảo vệ, không chủ quan sơ hở dẫn đến mất tài sản của mình, người thân cũng như của tập thể, nhà nước khi được giao quản lý sử dụng, cảnh giác, chủ động phòng chống các loại tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực, tự giác tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phấn giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để xây dựng nông thôn mới.

Hải Châu, Đài TT-TH Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người