Bộ máy tổ chức cấp huyện

 Họ và tên

 Đơn vị

  Chức vụ  

  Điện thoại cơ quan  

  Điện thoại di động  

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Nguyễn Phi Thạnh

Bí thư - Chủ tịch UBND

0913.421.782

Bùi Võ Quảng

PBT - Chủ tịch HĐND

 0914.135.559

Huỳnh Xuân Chính

PBT

0905.292.748

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điện thoại: 3.890.881 - Fax:3.890.881

Huỳnh Ngọc Lâm

"

CVP

0905.090.871

Phan Văn Ba

PCVP

0935445490

Trần Song Hào

PCVP

0908.537.080

BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 3.890.883

Đặng Vân

Ban Dân Vận

Trưởng ban

3.890.883 

0982.959.097

Đoàn Ngọc Triêm

Phó Ban

0983.112.351

BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 3.890.882; 3.890.747;3.890.588

Nguyễn Công Khai

Trưởng ban

3.890.747

0914.030.515

Lê Đức Lân

Phó ban

3.890.588

0905.356.039

Lê Văn Bình

Phó ban

0962.179.415

Phan Thị Ngọc Lan

Phó ban

 0982636494

BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 3.890.888 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Xuân Chính

Ban Tuyên giáo

Trưởng ban

3.890.988

0905.292.748

Phanh Thanh Thám

"

P. Trưởng ban

0905.432.792

Nguyễn Thị Thuỳ

P. Trưởng ban

3.847.398

 0962.179.415

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 3.847.398 - Fax:3.847.398 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ngô Mỹ

3.847.398

0166844810

 Trần Văn Dự

PGĐ

0935.072.006

UỶ BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 3.890.884

Trần Ngọc ẩn

UBKT

Chủ nhiệm

3.890. 884

0913.427.272

Lê Quang Huy

PCN

3.890 .884

0973.551.719 

Huỳnh Huệ

PCN

3.890 .884

0905.432.977

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Thường trực HĐND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Bùi Võ Quảng

CT.HĐND huyện

3.890.885

0914.135.559

Nguyễn Thanh

PCT.HĐND

3.603.888

0905.127.753

Thường trực UBND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Nguyễn Phi Thạnh

CT UBND huyện

0913.421.782

Nguyễn Đạo

PCT UBND huyện

0913.478.477

Lê Văn Ninh

PCT UBND huyện

01667022219

Nguyễn Tấn Văn

PCT UBND huyện

 0914023191

Văn phòng HĐND-UBND

Nguyễn Hùng Linh

Chánh văn phòng

3.890.878

0914.056.666

Huỳnh Tấn Hải

PCVP

0905.220.486

Nguyễn Thị Nguyên

PCVP

Phòng CV tổng hợp

2.246.7303.890.878

Bộ phận một cửa

3.823.444

Phòng Văn thư

3.890.879Fax:3.890.879

Phòng bảo vệ

3.890.869

Phòng Kinh tế và hạ tầng

3.890.955 : 3.890.929;2.246.778 - Fax: 3.890.955

Nguyễn Thông Vũ

Tr­ưởng phòng

2.226.722

0913.228.344

Nguyễn Hữu Hùng

Phó Phòng

0969847903

Phòng GD&ĐT

3.847.389 - Fax: 3. 847.389

Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng

 0935642419

Bùi Nguyên Bảo

Phó phòng

0935.189.034

Phòng LĐTB&XH

3.890.917 ; 3. 890.797

Lê Văn Long

Trưởng phòng

0967.320.033

Lê Văn Minh

Phó trưởng phòng

0975.803.132

Nguyễn Thị Thủy

Phó trưởng phòng

0935822227

Võ Văn Nam

Phó trưởng phòng

0935.101.565

Phòng Nội vụ

3.890.799; 2.246.706 - Fax: 3.890.799

Võ Sinh

Trưởng phòng

2.201.180

0935.236.725

Võ Duy Trịnh

Phó trưởng phòng

0911380237

Hồ Lê Như Tuấn

Phó trưởng phòng

0905119159

Phòng NN&PTNT

3.890.834; 3.890.849

Ban chỉ huy PCLB

3.890.834 - Fax:3.890.834

Võ Thanh Anh

Trưởng phòng

0905.715.717

Đinh Long Toàn

Phó trưởng phòng

0935.470.666

Phòng TN-MT

VP ĐKQSDĐ

3.890.909; 3.890.707 - Fax: 3.890.707

Trần Quốc Danh

Trưởng phòng

0913.430.656

Trương Công Tăng

PGĐ.VPĐK QSDĐ

3.890.909

0905.171.078

Huỳnh Đức Tin

P.Trưởng phòng

3.890.909

0982.113.713

Phòng TC-KH

3.890.919 - Fax:3.890.919; 2.246.788

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Tr­ưởng phòng

3.890.919

0985.007.569

Phạm Văn Thanh

Phó trưởng phòng

 0906475476

Lê Thoại Nguyệt

Phó trưởng phòng

 0905889093

Phòng T­ư pháp

3.890.950

Huỳnh Thị Trợ

Trư­ởng phòng

3.601.405

0935.396.816

Phan Chí Công

PTP

3.890.950

0935.512.988

Phòng VHTT

3.958.399; 3.847.399

 Ninh Quang Thạnh

 Trưởng phòng

 0982.440.222

Nguyễn Thị Kim Thạch

Phó Phòng

0905220571

Phòng Y tế

3.890.928

 Phan Đình Mỹ  Trưởng phòng  0905013738

Chi cục thống kê

3.890.836

Văn Công Vinh

Chi cục trưởng

3.890.836

0905622272

Chi Cục thuế

3.847.519, 3.890.491 - Fax: 3.847.507

Phạm Đình Dũng

Chi cục trưởng

3.890.490

0905.178.839

Mai Thôi

Chi cục phó

0905.613.739

Thanh tra huyện

3.890.910 ; 2.210.551

Nguyễn Hữu Bình

Chánh Thanh tra

2.210.551

0905879359

Lê Nguyên Hùng

Phó chánh thanh tra

3.890.910

0165.961.6911

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ  

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Bảo hiểm xã hội

3.890.900 ;3.890.709

Nguyễn Cảnh Dũng

BHXH

Giám Đốc

0905914270

Lê Ngọc Minh

BHXH

PGĐ

3.890.900

0962135990

BQLDADTXD

3.890.912; 3.890.722 – Fax: 3.890.912

Lê Hoàng

P.giám đốc

0905.305.314  

Dương Thanh Chung

"

P.Giám đốc

0914.152.639

BQL Rừng phòng hộ Phú Ninh

20 Trần Cao Vân – TP. Tam Kỳ - 3.851.318 - Fax: 3.824.312

Trạm QLBV rừng Tây Yên

Thôn Đàn Trung- xã Tam Đại - 2.478 .560

Huỳnh Đức

Giám đốc

3.851.318

0913.407.061

Hoàng Ngọc Anh

Phụ trách trạm

2.478.560

 0987.503.430

Hạt kiểm lâm Phú Ninh

Thôn Lộc Thọ – Tam Thái - 2.229.941

Trạm kiểm lâm địa bàn số 1

Thôn Dương Lâm – xã Tam Dân

2.229.942

Mai Xuân Quang

Hạt trưởng

0988.088.128

Dương Được

Phó hạt trưởng

0903.543.493

Trung tâm KTNN

3.824.660; 2.246.791

Nguyễn Văn Kỉnh

Trung tâm KTNN

Trưởng trạm

2.246.791

0979.747.399

Phan Văn Hảo

 Phó trưởng trạm  0935440384

Nguyễn Thường

Trưởng trạm

3.890.945

0905.432.969

Hồ Anh Huy

Phó Trưởng trạm

3.890.945

0905.007.474

Trung tâm y tế huyện

3.890.502 - Fax: 3.890.502

Phan Đình Mỹ

TTYT

Giám đốc

3.890.789

0905.013.738

Lê Tấn Tăng

P.Giám đốc

3.890.639

0982.064.225

Trung tâm VHTT

3.890.575; 2.219.619

Nguyễn Văn Hùng

TTVHTT

Giám đốc

3.890.5752.219.619

0935.321.333

Nguyễn Huy Hoàng

TT VHTT

Phó Giám đốc

Trịnh Thị Bích Uyên

Phó Giám đốc

0905659233

Kho bạc NN huyện

3.890.932

Mai Văn Ánh

Kho bạc

Giám đốc

3.890 .931

0906.543.449

P. Giám đốc

2.246.756

Chi nhánh NH. NN&PTNT Huyện Phú Ninh

3.890.868; 3.890.946 - Fax: 3.890.868

Lư­ơng Văn Nhơn

NHNN&PTNT

Giám đốc

3.890.949

0913.406.376

Chi nhánh NH NN& PTNT Tam Đàn

3.847.764 - Fax: 3.847.078 - Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn

Nguyễn Văn Hóa

NH NN&PTNT Tam Đàn

Giám đốc

3.847.077

0914.000.804

Lê Thị Mai

Phó Giám đốc

3.847.562

PHÒNG GD. NH CSXH HUYỆN PHÚ NINH

3.890.905 ; 3.890.565 - Fax:3.890.905

Nguyễn Thị Trang

Phó Giám đốc

3.890.696

0905.312.199

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ  

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Công an huyện

3.890.895

Trực ban

3.890.892

Đội tổng hợp

3.890.895

Đồn CAPN

3.855.778

Nguyễn Hữu Hoa

Trưởng Công an

3.890. 861

 0973709599

Nguyễn Quốc Hoà

Phó trưởng Công an

3.890.893

0915.010.035

Nguyễn Văn Phong

Phó trưởng Công an

3.890.891

0913.434.223

Trần Nhất Chí

Phó trưởng Công an

Cơ quan quân sự

Trực ban nội vụ : 3.890.841

Trực ban tác chiến: Fax: 3.890.841

Mai Đình Đức

CQQS

Chỉ huytr­ưởng

3.890 .843

Đặng Phó

PCHT-TMT

3.890.646

Tạ Giang Nam

Phó CHT

0989.499.109

Thi hành án dân sự

3.890.832

Nguyễn Hổ Hiền

THA

Trưởng THA

2.202.468

0914.076.403

TAND huyện

3.890.831

Trình Minh Hùng

Toà án

Chánh án

3.890.699

0918.534.792

Nguyễn Thị Mai

Phó chánh án

3.601.025

0905.596.800

Viện Kiểm sát nhân dân

3.890.969   - Fax:3.890.969

Phạm Đăng Anh

VKS

Viện trưởng

2.219.793Fax:3.890.626

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện trưởng

3.958.074

 Họ và tên

 Đơn vị

 Chức vụ  

 Điện thoại cơ quan

 Điện thoại di động

UBMTTQVN huyện

3.847. 385

Đặng Vân

UBMTTQ

Chủ tịch

2.235 .292

 0905.959.097

Lê Thị Bích Phượng

Phó Chủ tịch

3.601.092

 0985.977.258

Trịnh Ngọc An

Phó Chủ tịch

3.847.385

 0913.487.722

Hội ND huyện

3.601.189

Nguyễn Hữu Tuấn

Hội NDVN

Chủ tịch

3.601.363

 0905907018

Phạm Hồng Đức

Phó Chủ tịch

3.601.189

0935.797.469

Trần Minh Bộ

Phó Chủ tịch

3.601.189

0905.737.527

Huyện đoàn

3.847. 383 - 3.601.383

Bùi Thị Kim Hoàng

Huyện đoàn

Bí th­ư

3.601 .383

0982274296

Nguyễn Trung Thạch

PBT

 0935071389

Hội LHPN huyện

3.890.658

Vũ Thị Thanh Loan

Chủ tịch

3.890.658

0985.601.441

Nguyễn Thị Vân

Phó chủ tịch

 01642889367

LĐLĐ huyện

3.847.557, 3.601.097     Fax: 3.847.557

Võ Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3.847.557

0121.948.3905

Vương Tấn Hùng

''

PCT

3.847.557

Hội CCB huyện

3.890.641 

Trương Thanh Liêm

Hội CCB

Chủ tịch

3.847. 380

0984562185

Phạm Thanh

Phó chủ tịch

3.890.641

0982073744

Hội Cựu TNXP

3.890.665

Trịnh Văn Trận

Hội cựu TNXP

Chủ tịch

3.890.665

01238.990.966

Hội Chữ thập đỏ

3.890.668

Nguyễn Bá Liên

Hội CTĐ

Chủ tịch

3.890.668

 0982.403.348

Nguyễn Văn Thung

Phó chủ tịch

01686.583.969

Trần Xuân Thụy

Phó chủ tịch

0986.145.777

Hội Đông y

Bùi Quang Nhẫn

Chủ tịch

01238.990.966

Hội Khuyến học

Trương Thành

''

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hồng

Phó chủ tịch

3.847.569

0935.091.067

Hội Người mù

3.847.412

Lê Thị Minh Tấn

Hội người mù

Chủ tịch

3.847.412

01674.398.524

Dương Văn Thâm

PCT

3.847.412

01645.219.391

Hội nạn nhân chất độc gia cam

2.478.549

Nguyễn Văn Thung

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Lượng

Hội NNCTGC

PCT

2.478.549

2.236.118

Hội Từ Thiện

Phạm Ngọc Châu

Hội từ thiện

Chủ tịch

3.601.092

Nguyễn Thanh Ngọc

PCT

Hội Tù yêu nước

    

Nguyễn Khắc Tuy

Hội TYN

CT

Hội người cao tuổi

3890643

Lê Văn Nguyên

Hội NCT

Trưởng ban

3.890.643

 0905409559

Hội cựu giáo chức

Hồ Văn Thảng

Hội cựu giáo chức

Chủ tịch

0905.515.319

0935236725

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người