Thông qua kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012

Chiều ngày 19/12, đ/c Nguyễn Phi Thạnh -Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện chủ trì cuộc họp thông qua kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012.

Theo báo cáo của Phòng LĐTBXH huyện Phú Ninh, đến ngày 19/12/2012, 11/11 xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012. Trong đó, các xã Tam Vinh, Tam Thành, Tam Dân, Tam Lãnh, Tam Đàn hoàn thành sớm nhất công tác điều tra. Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị tiến độ thực hiện chậm như Tam Lộc, Tam Thái, Tam Đại.

Theo kết quả, toàn huyện có 2.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,1%, trong đó xã Tam Lộc có tỷ lệ hộ nghèo, số hộ nghèo giảm nhiều nhất (giảm 3%), có 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3% . Toàn huyện hiện có 2.594 hộ cận nghèo, tỷ lệ 12,3%.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành trong việc triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2012 của toàn huyện bước đầu đã phản ánh các địa phương và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012. Các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo việc lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHYT. Tiếp tục kêu gọi sự vận động, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn và Phòng LĐTB&XH huyện chuẩn bị các điều kiện để sơ kết 2 năm thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

Kim Thạch

Tin mới