bannergisnongsan dai
 • Tin tức - sự kiện
 • Xây dựng Đảng
 • Tấm gương HCM
 • Mừng Đảng - Mừng Xuân
 • Thư viện ấn phẩm
 • Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh
 • Thực tiễn
 • Văn bản
 • Hoạt động xã, thị trấn
 • Hoạt động HĐND
 • Ngày sách VN
 • Văn bản
 • Tin tức - Sự kiện
 • Văn hoá
 • Giáo dục
 • Y tế
 • Xã hội
 • Kinh tế
 • Nông thôn mới
 • Văn bản
 • Hoạt động Đoàn thể
 • Hoạt động Đoàn - Hội - Đội
 • Tin tức - Sự kiện
 • XÃ HỘI HỌC TẬP
 • Các hoạt động
 • Văn bản

NONGTHONMOIxuctiendautu

bg header

Danh bạ điện thoạibadge

 Họ và tên

 Đơn vị

 

 Chức vụ

 

  Điện thoại cơ quan  

  Điện thoại di động  

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Nguyễn Phi Thạnh

Bí thư huyện ủy

 0913.421.782

Bùi Võ Quảng

PBT

 0914.135.559

Huỳnh Xuân Chính

PBT

0905.292.748

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điện thoại: 3.890.881 - Fax:3.890.881

Huỳnh Ngọc Lâm

"

CVP

0905.090.871

Phan Văn Ba

"

PCVP

 0935445490

BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 3.890.883

Đặng Vân

Ban Dân Vận

Trưởng ban

3.890.883 

0982.959.097

Đoàn Ngọc Triêm

Phó ban

0983.112.351

BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 3.890.882; 3.890.747;3.890.588

Nguyễn Công Khai

Trưởng ban

3.890.747

0914.030.515

Lê Đức Lân

Phó ban

3.890.588

0905.356.039

Lê Văn Bình

Phó ban

0962.179.415

Phạm Thị Ngọc Lan

Phó Ban

 0982636494

BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 3.890.888 - Email: btghuphuninhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Xuân Chính

Ban Tuyên giáo

Trưởng ban

3.890.988

0905.292.748

Phan Thanh Thám

"

P. Trưởng ban

 0905.432.729

 Nguyễn Thị Thùy

P. Trưởng ban

3.847.398

 0914829090

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 3.847.398 - Fax:3.847.398 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngô Mỹ

3.847.398

0166844810

Trần Văn Dự

PGĐ

 0935072006

UỶ BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 3.890.884

Trần Ngọc Ẩn

UBKT

Chủ nhiệm

3.890. 884

0913.427.272

Huỳnh Huệ

PCN

3.890 .884

 0905.432.977

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Thường trực HĐND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Bùi Võ Quảng

CT.HĐND huyện

3.890.885

0914.135.559

Nguyễn Thanh

PCT.HĐND 

0905.127.753

Thường trực UBND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Nguyễn Phi Thạnh

CT UBND huyện

0913.421.782

Nguyễn Đạo

PCT UBND huyện

0913.478.477

Lê Văn Ninh

PCT UBND huyện

0905871415

Nguyễn Tấn Văn

PCT UBND huyện

0914023191 

Văn phòng HĐND-UBND

Nguyễn Hùng Linh

Chánh văn phòng

3.890.878

0914056666

Huỳnh Tấn Hải

PCVP

0905.220.486

Phòng CV tổng hợp

2.246.730

3.890.878

Bộ phận một cửa

3.823.444

Phòng Văn thư

3.890.879

Fax:3.890.879

Phòng bảo vệ

3.890.869

Phòng Kinh tế và hạ tầng

3.890.955 : 3.890.929;2.246.778 - Fax: 3.890.955

Nguyễn Thông Vũ

Tr­ưởng phòng

2.226.722

0913.228.344

Nguyễn Hữu Hùng

Phó trưởng phòng

0969847903

Phòng GD&ĐT

3.847.389 - Fax: 3. 847.389

Nguyễn Thị Nhân

Trưởng phòng

3.847.044

0935642419

Bùi Nguyên Bảo

Phó trưởng phòng

 0935.189.034

Phòng LĐTB&XH

3.890.917 ; 3. 890.797

Lê Văn Long

 Trưởng phòng

 0905.071.823

Lê Văn Minh

P. Trưởng phòng

0975.803.132

Võ Văn Nam

P. Trưởng phòng

0935101565

Nguyễn Thị Thủy

P. Trưởng phòng

 0935822227

Phòng Nội vụ

3.890.799; 2.246.706 - Fax: 3.890.799

Võ Sinh

Trưởng phòng

2.201.180

0935.236.725

Võ Duy Trịnh

Phó Trưởng phòng

0938.784.437

Hồ Lê Như Tuấn

Phó Trưởng phòng

0905119159

Phòng NN&PTNT

3.890.834; 3.890.849

Ban chỉ huy PCLB

3.890.834 - Fax:3.890.834

Võ Thanh Anh

Trưởng phòng

0905.715.717

Đinh Long Toàn

Phó trưởng phòng

 0935.470.666

Phòng TN-MT

VP ĐKQSDĐ

3.890.909; 3.890.707 - Fax: 3.890.707

Trần Quốc Danh

Trưởng phòng

0913430656

Huỳnh Đức Tin

P.Trưởng phòng

3.890.909

0982.113.713

Phòng TC-KH

3.890.919 - Fax:3.890.919; 2.246.788

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Tr­ưởng phòng

3.890.919

0985.007.569

Phạm Văn Thanh

Phó trưởng phòng

0906475476

Lê Thoại Nguyệt

Phó trưởng phòng

0905889093

Phòng T­ư pháp

3.890.950

Huỳnh Thị Trợ

Trư­ởng phòng

3.601.405

0935.396.816

Phan Chí Công

PTP

3.890.950

0935.512.988

Phòng VHTT

3.958.399; 3.847.399

 Ninh Quang Thạnh

 Trưởng Phòng

 0982.440.222

Nguyễn Thị Kim Thạch

Phó Phòng

0905220571

Phòng y tế

3.890.928

Phan Đình Mỹ

Trưởng phòng

0905013738

Chi cục thống kê

3.890.836

Văn Công Vinh

 Chi Cục trưởng

 0905622272

Chi Cục thuế

3.847.519, 3.890.491 - Fax: 3.847.507

Phạm Đình Dũng

Chi cục trưởng

0235.890.490

0905.178.839

Mai Thôi

Chi cục phó

0905.613.739

Thanh tra huyện

3.890.910 ; 2.210.551

Nguyễn Hữu Bình

Chánh Thanh tra

2.210.551

0905879359

Lê Nguyên Hùng

Phó chánh thanh tra

3.890.910

0165.961.6911

0914.135.559

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Bảo hiểm xã hội

3.890.900 ;3.890.709

Nguyễn Cảnh Dũng

 BHXH

Giám Đốc

0905914270

Lê Ngọc Minh

BHXH

PGĐ

3.890.900

0962135990

BQLDADTXD

3.890.912; 3.890.722 – Fax: 3.890.912

Lê Hoàng

P.giám đốc

0905.305.314  

Dương Thanh Chung

"

P.Giám đốc

0914.152.639

BQL Rừng phòng hộ Phú Ninh

20 Trần Cao Vân – TP. Tam Kỳ - 3.851.318 - Fax: 3.824.312

Trạm QLBV rừng Tây Yên

Thôn Đàn Trung- xã Tam Đại - 2.478 .560

Huỳnh Đức

Giám đốc

3.851.318

0913.407.061

Hoàng Ngọc Anh

Phụ trách trạm

2.478.560

 0987.503.430

Hạt kiểm lâm Phú Ninh

Thôn Lộc Thọ – Tam Thái - 2.229.941

Trạm kiểm lâm địa bàn số 1

Thôn Dương Lâm – xã Tam Dân

2.229.942

Dương Được

Phó Hạt trưởng

0903.543.493

Trung tâm KTNN

3.824.660; 2.246.791

Nguyễn Văn Kỉnh

Trung tâm KTNN

Trưởng trạm

2.246.791

0979.747.399

Nguyễn Thường

Phó trạm

0905.432.969

 Phan Văn Hảo

Phó trạm

0935440384

Hồ Anh Huy

Phó trạm

0905.007.474

Trung tâm y tế huyện

3.890.502 - Fax: 3.890.502

Phan Đình Mỹ

TTYT

Giám đốc

3.890.789

0905.013.738

Lê Tấn Tăng

P.Giám đốc

3.890.639

0982.064.225

Trung tâm VHTT&TTTH

3.890.575; 2.219.619

Nguyễn Văn Hùng

TTVHTT

Giám đốc

3.890.575

2.219.619

0935.321.333

Nguyễn Huy Hoàng

TT VHTT

Phó Giám đốc

 0982.285.753

Trịnh Thị Bích Uyên

Phó Giám đốc

 0905659233

Trung tâm phát triển CCN-TM-DV

0510.3606678

Huỳnh Ngọc Hải

0982.859.521

Kho bạc NN huyện

3.890.932

Mai Văn Ánh

Kho bạc

Giám đốc

3.890 .931

0906.543.449

Chi nhánh NH. NN&PTNT Huyện Phú Ninh

3.890.868; 3.890.946 - Fax: 3.890.868

Lư­ơng Văn Nhơn

NHNN&PTNT

Giám đốc

3.890.949

0913.406.376

Chi nhánh NH NN& PTNT Tam Đàn

3.847.764 - Fax: 3.847.078 - Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn

Nguyễn Văn Hóa

NH NN&PTNT Tam Đàn

Giám đốc

3.847.077

0914.000.804

Lê Thị Mai

Phó Giám đốc

3.847.562

PHÒNG GD. NH CSXH HUYỆN PHÚ NINH

3.890.905 ; 3.890.565 - Fax:3.890.905

Nguyễn Thị Trang

Giám đốc

3.890.696

0905.312.199

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Công an huyện

3.890.895

Trực ban

3.890.892

Đội tổng hợp

3.890.895

Đồn CAPN

3.855.778

Lê Hữu Hoa

Trưởng Công an

3.890. 861

 0973709559

Nguyễn Quốc Hà

Phó trưởng Công an

3.890.893

Nguyễn Văn Phong

Phó trưởng Công an

3.890.891

0913.434.223

Trần Quyết Chí

Phó trưởng công an

Cơ quan quân sự

Trực ban nội vụ : 3.890.841

Trực ban tác chiến: Fax: 3.890.841

Mai Đình Đức

CQQS

Chỉ huy tr­ưởng

3.890 .843

Đặng Phó

PCHT-TMT

3.890.646

 01238990315

Thi hành án dân sự

3.890.832

Nguyễn Hổ Hiền

THA

Trưởng Chi Cục thi hành án

2.202.468

0914.076.403

TAND huyện

3.890.831

Trình Minh Hùng

Toà án

Chánh án

3.890.699

0918.534.792

Nguyễn Thị Mai

Phó chánh án

3.601.025

0905.596.800

Viện Kiểm sát nhân dân

3.890.969   - Fax:3.890.969

 Phạm Đăng Anh

VKS

Viện trưởng

2.219.793

Fax:3.890.626

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện trưởng

3.958.074

 

Họ và tên

 

Đơn vị

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

UBMTTQVN huyện

3.847. 385

Đặng Vân

UBMTTQ

Chủ tịch

2.235 .292

 0905.959.097

Lê Thị Bích Phượng

Phó Chủ tịch

3.601.092

0985.977.258

Trịnh Ngọc An

Phó Chủ tịch

0913.487.722

Hội ND huyện

3.601.189

Nguyễn Hữu Tuấn

Chủ tịch

3.601.363

Phạm Hồng Đức

Phó Chủ tịch

3.601.189

0935.797.469

Trần Minh Bộ

Phó Chủ tịch

3.601.189

0905.737.527

Huyện đoàn

3.847. 383 - 3.601.383

Bùi Thị Kim Hoàng

Huyện đoàn

Bí th­ư

3.601 .383

 0982274296

Nguyễn Trung Thạch

PBT

 0914666529

Hội LHPN huyện

3.890.658

Vũ Thị Thanh Loan

Chủ tịch

3.890.658

0985.601.441

Nguyễn Thị Vân

Phó chủ tịch

 01642889367

LĐLĐ huyện

3.847.557, 3.601.097     Fax: 3.847.557

Võ Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3.847.557

0121.948.3905

Vương Tấn Hùng

''

PCT

3.847.557

 0973739767

Hội CCB huyện

3.890.641 

Trương Thanh Liêm

Hội CCB

Chủ tịch hội

0984562185

Phạm Thanh

Phó chủ tịch

 0982073744

Hội Cựu TNXP

3.890.665

Trịnh Văn Trận

Hội cựu TNXP

Chủ tịch

3.890.665

01238.990.966

Hội Chữ thập đỏ

3.890.668

Nguyễn Bá Liên

Hội CTĐ

Chủ tịch

3.890.668

 0982.403.348

Phó chủ tịch

Hội Đông y

Bùi Quang Nhẫn

Chủ tịch

0914.096.837

Hội Khuyến học

Trương Thành

Chủ tịch

3.847.569

 0935.845.814

Nguyễn Thị Hồng

Phó chủ tịch

 0935461718

Hội Người mù

3.847.412

Lê Thị Minh Tấn

Hội người mù

Chủ tịch

3.847.412

01674.398.524

Dương Văn Thâm

PCT

3.847.412

01645.219.391

Hội nạn nhân chất độc gia cam

2.478.549

 Nguyễn Văn Thung

 Hội NNCTGC

 Chủ tịch hội

Nguyễn Ngọc Lượng

Hội NNCTGC

PCT

2.478.549

2.236.118

Hội Từ Thiện

Phạm Ngọc Châu

Hội từ thiện

Chủ tịch

3.601.092

Nguyễn Thanh Ngọc

PCT

Hội Tù yêu nước

    

Nguyễn Khắc Tuy

Hội TYN

CT

Hội người cao tuổi

3890643

Lê Văn Nguyên

Hội NCT

Trưởng ban

3.890.643

 0905409559

Nguyễn Tấn Thông

Phó ban

Hội cựu giáo chức

Hồ Văn Thảng

Hội cựu giáo chức

Chủ tịch

0905.515.319

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

01

Tam An - Fax:3.849.072                        

Đảng ủy

3.849. 019

UBND

3.849.072

Nguyễn Văn Trường

Bí thư, Chủ tịch HĐND

0972.711.233

Huỳnh Tuấn Nhật

Chủ tịch UBND

0913.661.544

Bùi Văn Toàn

Phó bí thư

0905.051.041

Võ Thy Mô

PCT.UBND

 0934905243

Lê Văn Quảng

CT.UBMT

01662.797.156

02

Tam Dân - Fax:3.855.067

Đảng uỷ xã

3.855 .063

HĐND xã

3.958.133

UBND xã

3.855.067

UBMTTQVN

3.958.134

Huỳnh Ngọc Bình

Bí Thư - Chủ tịch HĐND

3.855.063

0978.166.998

Bùi Hồng Long

Chủ tịch UBND

 0986805242

Nguyễn Dân

PCT.HĐND

3.855.063

0905.061.922

Nguyễn Thị Thanh Hằng

PCT.UBND

3.855 .067

01642.888.239

Lê Thành Nhơn

PCT.UBND

3.855.067

01683.305.579

Nguyễn Văn Cao

CTUBMT

3.855.063

01668.671.970

03

Tam Đại - Fax: 3.856.101

Đảng uỷ xã

3.856.100

UBND xã

3.856.101

UBMT xã

2.219.625

Phan Đình Quế

Bí thư, Chủ tịch HĐND

0905.978.041

Phan Văn Tiên

Chủ Tịch UBND

0977464959

Thái Văn Dũng

PCT HĐND

Nguyễn Văn Vương

PCT.UBND

0905.409.633

Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch UBMT

04

Tam Đàn - Fax: 3.847.487

Đảng uỷ xã

3.847. 351

UBND xã

3.847.487

Hồ Văn Trị

Phó Bí Thư

3.847.577

0914.437.116

Mai Miên

PBT TT - Chủ tịch HĐND

3.847.351

01699.018.407

Nguyễn Thị Lệ Lài

Chủ tịch UBND

0914382244

Phan Văn Cường

PCT.HĐND

3.847.487

0935.265.763

Lê Văn Bình

PCT.UBND

0935.304.220

05

Tam Lãnh

Đảng uỷ xã

3.890.237

UBND xã

3.890.080

UBMTTQVN

3.601.007

Nguyễn Tấn Hòa

Bí thư Đảng uỷ- CT.HĐND

3.890.237

01666.536.924

Nguyễn Thế Vinh

Chủ tịch UBND

3.890.237

0977.349.173

Bùi Quang Minh

Phó bí thư thường trực

3.890.080

0975.874.229

Võ Ngọc Quang

PCT.HĐND

0977.029.110

Huỳnh Văn Thanh

Chủ Tịch UBMT

3.601.007

0979.497.522

06

Tam Lộc - Fax:3.889.898

Đảng uỷ xã

3.889.326

UBND xã

3.889.898

Võ Ngọc Hồng

PCT HĐND

0986.100.779

Lê Văn Tình

Chủ tịch.UBND

 0905.084.810

Phan Văn Tiến

PCT UBND

Trần Văn Sửu

Chủ Tịch UBMT

01223.535.031

07

Tam Phước - Fax:3.889.788                              

Đảng ủy xã

6.273.371

UBND xã

3.889.535

Trần Thị Phương

Bí Thư, Chủ Tịch HĐND

3.889.535

01695.102.462

Vũ Thạch Anh

Chủ tịch HĐND

6.273.371

0982.471.465

Phạm Đức Toàn

PCT UBND

3.889.535

0935.637.757

Nguyễn Minh Hùng

PCT UBND

Phạm Thiệp

PCT.HĐND

3.889.535

0905.653.289

Trương Mùi

 Chủ tịch UBMT

08

Tam Thái – Fax: 3.855 .068

Đảng uỷ xã

3.856 .791

UBND xã

3.855.068;3.856.113

Lê Hồng Quân

Bí thư - Chủ tịch UBND

3.856.113

0985.977.258

Phan Văn Ân

PBT Đảng ủy

3.856.791

01677.701.909

Phan Văn Phẩm

PCT.UBND

3.855.068

Đỗ Lượng

PCT HĐND

3.856.791

01686.652.559

Ninh Đình Tâm

Chủ tịch UBMT

3.856.791

01225.558.229

09

Tam Thành - Fax:3.889.105

Đảng uỷ

2.219.688

UBND

3.889.105

UBMTTQVN

6.520.267

Võ Văn Chơn

Bí Thư Đảng ủy- CT HĐND

0988.336.372

Tôn Liệu

PBT TT

0905.365.309

Lê Văn Chương

Chủ tịch UBND

 0936.137.026

Võ Trọng Kim

Chủ tịch UBMT

6.520.267

10

Tam Vinh

Văn phòng UBND

3.890.414

Fax: 3.890.414

Văn phòng Đảng ủy

3.890.415

Đỗ Luật

Bí thư - Chủ tịch UBND

0972.522.030

Nguyễn Minh Châu

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Phú

PCT

3.890.666

0981953208

11

UBND Thị Trấn Phú Thịnh

Đảng ủy

3.890.814

HĐND-UBND

3.890.852

UBMTTQVN

3.890.584

Trần Thị Thu Sang

Bí thư-CT.HĐND

3.890.852

Nguyễn Văn Tịa

Chủ tịch UBND

3.890.814

0976.929.126

Trương Văn Mỹ

PCT HĐND

Đoàn Văn Đồng

PCT UBND

01238990401

Đặng Ngọc Mai

Chủ tịch UBMT

3.890.584

01229.527.774

niengiamthongketiendothungansachttgtvl

vbpqtinhcongbaoemailcongvu1

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người