daihoidang

10 nam

 • Hoạt động Đoàn thể
 • Tin tức - Sự kiện
 • Hoạt động Đoàn - Hội - Đội
 • Văn bản
 • Tin tức - sự kiện
 • Xây dựng Đảng
 • Học tập và làm theo tấm gương HCM
 • Thực tiễn
 • Văn bản
 • Tư liệu
 • Nông thôn mới
 • Kinh tế
 • Tin tức - Sự kiện
 • Y tế
 • Xã hội
 • Giáo dục
 • Văn hoá
 • Văn bản
 • Hoạt động xã, thị trấn
 • Hoạt động HĐND huyện
 • Văn bản

niengiamthongketiendothungansachttgtvl

vbpqtinhcongbao

Danh bạ điện thoạibadge

 Họ và tên

 Đơn vị

 

 Chức vụ

 

  Điện thoại cơ quan  

  Điện thoại di động  

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Nguyễn Cảnh

Huyện uỷ

Bí thư huyện uỷ

2.234.569

0905.889.999

Huỳnh Kim Kính

PBT thường trực HU

3.890.885

0913.499.237

Nguyễn Phi Thạnh

PBT

 0913.421.782

Bùi Võ Quảng

PBT

 0914.135.559

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điện thoại: 3.890.881 - Fax:3.890.881

Huỳnh Ngọc Lâm

"

CVP

0905.090.871

 Phan Thị Ngọc Lan

''

PCVP

 0905.090.871

BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 3.890.883

Đặng Vân

Ban Dân Vận

Trưởng ban

3.890.883 

0982.959.097

Trần Quốc Sự

Phó ban

0934.807.363

Đoàn Ngọc Triêm

Phó ban

0983.112.351

BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 3.890.882; 3.890.747;3.890.588

Nguyễn Công Khai

Trưởng ban

3.890.747

0914.030.515

Lê Đức Lân

Phó ban

3.890.588

0905.356.039

Lê Văn Bình

Phó ban

0962.179.415

BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 3.890.888 - Email: btghuphuninhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Xuân Chính

Ban Tuyên giáo

Trưởng ban

3.890.988

0905.292.748

Nguyễn Văn Trường

"

P. Trưởng ban

 0972.711.233

P. Trưởng ban

3.847.398

 0932.448.468

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 3.847.398 - Fax:3.847.398 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đỗ Văn Luật

3.847.398

01224.453.622

PGĐ

UỶ BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 3.890.884

Trần Ngọc ẩn

UBKT

Chủ nhiệm

3.890. 884

0913.427.272

Lê Quang Huy

PCN

3.890 .884

 0973.551.719 

Huỳnh Ngọc Huệ

PCN

3.890 .884

 0905.432.977

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Thường trực HĐND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Huỳnh Kim Kính

CT.HĐND huyện

3.890.885

0913.499.237

Lê Văn Lý

PCT.HĐND

3.603.888

0982.889.097

Thường trực UBND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Nguyễn Phi Thạnh

CT UBND huyện

0913.421.782

Đặng Bá Dự

PCT UBND huyện

2.211.335

0905.666.999

Lê Văn Ninh

PCT UBND huyện

01667022219

Văn phòng HĐND-UBND

Trần Quốc Danh

Chánh văn phòng

3.890.878

0913430656

Trần Văn Lành

PCVP

0905.295.096

Nguyễn Thị Lệ Lài

PCVP

0905.062.180

Huỳnh Tấn Hải

PCVP

0905.220.486

Phòng CV tổng hợp

2.246.730

3.890.878

Bộ phận một cửa

3.823.444

Phòng Văn thư

3.890.879

Fax:3.890.879

Phòng bảo vệ

3.890.869

Phòng Kinh tế và hạ tầng

3.890.955 : 3.890.929;2.246.778 - Fax: 3.890.955

Trịnh Ngọc An

Tr­ưởng phòng

2.226.722

0913.487.722

Phòng GD&ĐT

3.847.389 - Fax: 3. 847.389

Hồ Đắc Thiện

Tr­ưởng phòng

3.957.567

0905.212.820

Phạm Ngọc Em

Phó trưởng phòng

3.847.044

0905.019.754

Nguyễn Thị Nhàn

Phó trưởng phòng

Hồ Ngọc Thảo

Phó trưởng phòng

Phòng LĐTB&XH

3.890.917 ; 3. 890.797

Nguyễn Tấn Tam

Trưởng phòng

3.890.677

0905.741.598

Trần H­ưng Hoàng

P. trưởng phòng

3.890.917

0905.011.454 

Lê Văn Minh

P. Trưởng phòng

 0975.803.132

Nguyễn Ngọc Trung

P. Trưởng phòng

 01238990799

Phòng Nội vụ

3.890.799; 2.246.706 - Fax: 3.890.799

Nguyễn Thanh

Trưởng phòng

2.201.180

0905.127.753

Huỳnh Tuấn Nhật

Phó trưởng phòng

3.890.799

0902.089.097

Phòng NN&PTNT

3.890.834; 3.890.849

Ban chỉ huy PCLB

3.890.834 - Fax:3.890.834

Trần Ngọc Bằng

Trưởng phòng

3.890.849

0905.842.439

Đinh Long Toàn

Phó trưởng phòng

 0935.470.666

Nguyễn Thành Đức

Phó trưởng phong

 0905.624.445

Phòng TN-MT

VP ĐKQSDĐ

3.890.909; 3.890.707 - Fax: 3.890.707

Nguyễn Đạo

Trư­ởng phòng

0913.478.477

Trương Công Tăng

P.Trưởng phòng

3.890.909

0905.171.078

Huỳnh Đức Tin

PGĐ.VPĐK QSDĐ

3.890.909

0982.113.713

Phòng TC-KH

3.890.919 - Fax:3.890.919; 2.246.788

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Tr­ưởng phòng

3.890.919

0985.007.569

Phạm Văn Thanh

Phó trưởng phòng

Phòng T­ư pháp

3.890.950

Huỳnh Thị Trợ

Trư­ởng phòng

3.601.405

0935.396.816

Phan Chí Công

PTP

3.890.950

0935.512.988

Phan Thanh Giảng

PTP

Phòng VHTT

3.958.399; 3.847.399

Võ Sinh

Trư­ởng phòng

3.958.399

0979.717.399

Phòng y tế

3.890.928


Chi cục thống kê

3.890.836

Phan Văn H­ướng

Chi cục trưởng

3.890.836

0905.356.252

Chi Cục thuế

3.847.519, 3.890.491 - Fax: 3.847.507

Nguyễn Đăng Phận

Chi cục trưởng

3.890.490

0914.047.551

Lê Thi Thọ

Chi cục phó

0913.490.173

Mai Thôi

Chi cục phó

0905.613.739

Thanh tra huyện

3.890.910 ; 2.210.551

Ninh Quang Sa

Chánh Thanh tra

2.210.551

0905.972.069

Lê Nguyên Hùng

Phó chánh thanh tra

3.890.910

0165.961.6911

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Bảo hiểm xã hội

3.890.900 ;3.890.709

Võ Thanh Tuyển

BHXH

PGĐ

3.890.900

0905.251.297

BQLDADTXD

3.890.912; 3.890.722 – Fax: 3.890.912

Nguyễn Thông Vũ

BQLDADTXD

Giám đốc

0913.228.344

Lê Hoàng

P.giám đốc

0905.305.314  

Dương Thanh Chung

"

P.Giám đốc

0914.152.639

BQL Rừng phòng hộ Phú Ninh

20 Trần Cao Vân – TP. Tam Kỳ - 3.851.318 - Fax: 3.824.312

Trạm QLBV rừng Tây Yên

Thôn Đàn Trung- xã Tam Đại - 2.478 .560

Huỳnh Đức

Giám đốc

3.851.318

0913.407.061

Hoàng Ngọc Anh

Phụ trách trạm

2.478.560

 0987.503.430

Hạt kiểm lâm Phú Ninh

Thôn Lộc Thọ – Tam Thái - 2.229.941

Trạm kiểm lâm địa bàn số 1

Thôn Dương Lâm – xã Tam Dân

2.229.942

Mai Xuân Quang

Hạt trưởng

0988.088.128

Dương Được

Phó hạt trưởng

0903.543.493

Đài truyền thanh

3.890.930 - 3.890.956

Nguyễn Thị Kim Thạch

Phó Đài

3.890.956

0905220571

Trịnh Thị Bích Yên

Phó đài

Trạm KN-KL

3.824.660; 2.246.791

Nguyễn Văn Kỉnh

TrạmKN-KL

Trưởng trạm

2.246.791

0979.747.399

Trạm Bảo vệ thực vật

3.890.853

Lư­ơng Mậu Quảng

Trạm BVTV

Tr­ưởng trạm

3.890.853

0905.512.609

Trạm thú y

3.890.945   Fax:3.890.945

Nguyễn Thường

Trạm thú y

Trưởng trạm

3.890.945

0905.432.969

Hồ Anh Huy

Phó Trưởng trạm

3.890.945

0905.007.474

Trung tâm y tế huyện

3.890.502 - Fax: 3.890.502

Phan Đình Mỹ

TTYT

Giám đốc

3.890.789

0905.013.738

Lê Tấn Tăng

P.Giám đốc

3.890.639

0982.064.225

Trung tâm DSKH   HGĐ

3.890.607

Hà Văn Lựu

TTDS KHHGĐ

Giám đốc

3.890.607

0905.057.361

Trung tâm VHTT

3.890.575; 2.219.619

Nguyễn Văn Hùng

TTVHTT

Giám đốc

3.890.575

2.219.619

0935.321.333

Nguyễn Huy Hoàng

TT VHTT

Phó Giám đốc

Trung tâm phát triển CCN-TM-DV

0510.3606678

Huỳnh Ngọc Hải

Giám đốc

0982.859.521

Trung tâm phát triển quỹ đất

3.890.634 - Fax:3.890.634

Phan Đình Thiện

Giám đốc

0935.236.565

Trung tâm GDTX-HN

3.847..958

Nguyễn Hàng

Giám đốc

2.210.958

0905.958.736

Kho bạc NN huyện

3.890.932

Mai Văn Ánh

Kho bạc

Giám đốc

3.890 .931

0906.543.449

Ngô Thị Thu Hằng

P. Giám đốc

2.246.756

0903.560.376

Chi nhánh NH. NN&PTNT Huyện Phú Ninh

3.890.868; 3.890.946 - Fax: 3.890.868

Lư­ơng Văn Nhơn

NHNN&PTNT

Giám đốc

3.890.949

0913.406.376

Lê Thị Mai

Phó Giám đốc

2.246.790

0905.284.937

0963.284.937

Chi nhánh NH NN& PTNT Tam Đàn

3.847.764 - Fax: 3.847.078 - Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn

Nguyễn Văn Hóa

NH NN&PTNT Tam Đàn

Giám đốc

3.847.077

0914.000.804

Đỗ Tấn Lực

Phó Giám đốc

3.847.562

0903.520.417

PHÒNG GD. NH CSXH HUYỆN PHÚ NINH

3.890.905 ; 3.890.565 - Fax:3.890.905

Nguyễn Thị Trang

Phó Giám đốc

3.890.696

0905.312.199

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Công an huyện

3.890.895

Trực ban

3.890.892

Đội tổng hợp

3.890.895

Đồn CAPN

3.855.778

Lê Hoài Nam

Trưởng Công an

3.890. 861

0905.017.019

Lê Xuân Vĩnh

Phó trưởng Công an

3.890.893

0915.010.035

Nguyễn Văn Phong

Phó trưởng Công an

3.890.891

0913.434.223

Cơ quan quân sự

Trực ban nội vụ : 3.890.841

Trực ban tác chiến: Fax: 3.890.841

Mai Đình Đức

CQQS

Chỉ huy

tr­ưởng

3.890 .843

Đặng Phó

PCHT-TMT

3.890.646

Thi hành án dân sự

3.890.832

Nguyễn Hổ Hiền

THA

Trưởng THA

2.202.468

0914.076.403

TAND huyện

3.890.831

Trình Minh Hùng

Toà án

Chánh án

3.890.699

0918.534.792

Nguyễn Thị Mai

Phó chánh án

3.601.025

0905.596.800

Viện Kiểm sát nhân dân

3.890.969   - Fax:3.890.969

Võ Hữu Phát

VKS

Viện trưởng

2.219.793

Fax:3.890.626

0905.343.126

Huỳnh Thị Thủy

Phó Viện trưởng

3.958.074

0905.629.091

 

Họ và tên

 

Đơn vị

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

UBMTTQVN huyện

3.847. 385

Nguyễn Văn Dõng

UBMTTQ

Chủ tịch

2.235 .292

Phan Xuân Đồng

Phó Chủ tịch

3.601.092

 0905.741.592

Nguyễn Thanh Thám

Phó Chủ tịch

3.847.385

Hội ND huyện

3.601.189

Đỗ Thọ

Hội NDVN

Chủ tịch

3.601.363

Phạm Hồng Đức

Phó Chủ tịch

3.601.189

0935.797.469

Trần Minh Bộ

Phó Chủ tịch

3.601.189

0905.737.527

Huyện đoàn

3.847. 383 - 3.601.383

Bùi Thị Kim Hoàng

Huyện đoàn

Bí th­ư

3.601 .383

Ánh Nga

PBT

Hội LHPN huyện

3.890.658

Trần Thị Thu Sang

Chủ tịch

3.890.658

01683.691.466

Vũ Thị Thanh Loan

Phó chủ tịch

3.890.658

0985.601.441

LĐLĐ huyện

3.847.557, 3.601.097     Fax: 3.847.557

Võ Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3.847.557

0121.948.3905

Vương Tấn Hùng

''

PCT

3.847.557

Hội CCB huyện

3.890.641 

Đặng Hồi

Hội CCB

Chủ tịch

3.847. 380

0905.548.884

Trần Quang Bình

Phó chủ tịch

3.890.641

0935.507.478

Nguyễn Văn Chương

UVTT

3.890.641

0989.460.177

Hội Cựu TNXP

3.890.665

Trịnh Văn Trận

Hội cựu TNXP

Chủ tịch

3.890.665

01238.990.966

Huỳnh Ngọc Dũng

PCT

01229.634.450

Hội Chữ thập đỏ

3.890.668

Trương Văn Trí

Hội CTĐ

Chủ tịch

3.890.668

Nguyễn Văn Thung

Phó chủ tịch

01686.583.969

Trần Xuân Thụy

Phó chủ tịch

0986.145.777

Hội Đông y

Hồ Kỳ Phong

HĐY

Chủ tịch

0167.952.3874

Bùi Quang Nhẫn

PCT

0914.096.837

Hội Khuyến học

Phạm Xuân Trí

Hội khuyến học

Chủ tịch

3.847.569

0968.232.767

Bùi Lý

Phó chủ tịch

3.847.569

0935.091.067

Hội Người mù

3.847.412

Lê Thị Minh Tấn

Hội người mù

Chủ tịch

3.847.412

01674.398.524

Dương Văn Thâm

PCT

3.847.412

01645.219.391

Hội nạn nhân chất độc gia cam

2.478.549

Nguyễn Ngọc Lượng

Hội NNCTGC

PCT

2.478.549

2.236.118

Hội Từ Thiện

Phạm Ngọc Châu

Hội từ thiện

Chủ tịch

3.601.092

Nguyễn Thanh Ngọc

PCT

Hội Tù yêu nước

    

Huỳnh Diêu

Hội TYN

CT

0903.278.871

Trương Thi

PCT

01673.401.545

Hội người cao tuổi

3890643

Trần Văn Kỷ

Hội NCT

Trưởng ban

3.890.643

Hội cựu giáo chức

Hồ Văn Thảng

Hội cựu giáo chức

Chủ tịch

0905.515.319

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

01

Tam An - Fax:3.849.072                        

Đảng ủy

3.849. 019

UBND

3.849.072

Nguyễn Ngọc Tịnh

Bí thư

0982.100.057

Lê Văn Quảng

CT.UBMT

01662.797.156

Bùi Văn Toàn

CT.UBND

0905.051.041

Võ Thy Mô

PCT.UBND

02

Tam Dân - Fax:3.855.067

Đảng uỷ xã

3.855 .063

HĐND xã

3.958.133

UBND xã

3.855.067

UBMTTQVN

3.958.134

Huỳnh Ngọc Bình

BT CT.HĐND

3.855.063

0978.166.998

Bùi Hồng Long

PBT

Nguyễn Dân

PCT.HĐND

3.855.063

0905.061.922

Võ Văn Nam

CT.UBND

3.855 .067

0906.565.934

Ngô Đình Hoá

PCT.UBND

3.855 .067

01642.888.239

Lê Thành Nhơn

PCT.UBND

3.855.067

01683.305.579

Nguyễn Văn Cao

CTUBMT

3.855.063

01668.671.970

03

Tam Đại - Fax: 3.856.101

Đảng uỷ xã

3.856.100

UBND xã

3.856.101

UBMT xã

2.219.625

Nguyễn Hữu Bình

 CT.UBND

01667022219

Phan Đình Quế

Bí thư

3.856.100

0905.978.041

Nguyễn Văn Vương

PCT.UBND

0905.409.633

Hồ Ngọc Dương

PCT.UBND

04

Tam Đàn - Fax: 3.847.487

Đảng uỷ xã

3.847. 351

UBND xã

3.847.487

Nguyễn Đình Dũng

BT-CTHĐND

3.847.351

01653.905.840

Nguyễn Châu Ngọc

BT-CT.UBND

3.847.577

0982.001.599

Mai Miên

PBT

3.847.351

01699.018.407

Phan Văn Cường

PCT.HĐND

3.847.487

0935.265.763

Võ Thanh Sơn

PCT.UBND

3.947.547

Mai Thị Tuyết Băng

PCT.UBND

0984.524.268

05

Tam Lãnh

Đảng uỷ xã

3.890.237

UBND xã

3.890.080

UBMTTQVN

3.601.007

Huỳnh Văn Quý

Bí thư Đảng uỷ- CT.HĐND

3.890.237

01666.536.924

Nguyễn Tấn Hòa

PBT thường trực

3.890.237

0975.874.229

Bùi Quang Minh

CT.UBND

3.890.080

0977.349.173

Nguyễn Thế Vinh

PCT.UBND

3.890.080

0905.729.202

Đinh Văn Truyền

PCT.UBND

3.890.080

0905.673.946

Võ Ngọc Quang

PCT.HĐND

0977.029.110

Huỳnh Văn Thanh

CTUBMT

3.601.007

0979.497.522

06

Tam Lộc - Fax:3.889.898

Đảng uỷ xã

3.889.326

UBND xã

3.889.898

Nguyễn Hữu Tuấn

BT Đảng uỷ-

2.229.784

Trần Văn Sửu

PBT Đảng uỷ- CT.HĐND

3.889.326

0983.921.828

Vương Đình Trung

PBT.CT.HĐND

3.889.890

0905.217.464

Võ Ngọc Hồng

PCT HĐND

0986.100.779

Bùi Nguyên Bảo

CT.UBND

0935.189.034

Lê Văn Tình

PCT UBND

Phạm Thị Kính

PCT UBND

Trần Văn Sửu

CT.UBMT

01223.535.031

07

Tam Phước - Fax:3.889.788                              

Đảng ủy xã

6.273.371

UBND xã

3.889.535

Võ Thanh Anh

BT Đảng ủy

 0905715717

Trần Thị Phương

CT UBND

3.889.535

01695.102.462

Vũ Thạch Anh

PBT

6.273.371

0982.471.465

Phạm Đức Toàn

PCT UBND

3.889.535

0935.637.757

Nguyễn Minh Hùng

PCT UBND

Phạm Thiệp

PCT.HĐND

3.889.535

0905.653.289

08

Tam Thái – Fax: 3.855 .068

Đảng uỷ xã

3.856 .791

UBND xã

3.855.068;3.856.113

Ninh Quang Thạnh

BT- CTHĐND

3.856.791

0982.440.222

Lê Thị Bích Phượng

PBT-CT.UBND

3.856.113

0985.977.258

Phan Văn Ân

PBT Đảng ủy

3.856.791

01677.701.909

Phan Văn Phẩm

PCT.UBND

3.855.068

Lê Hồng Quân

PCT.UBND

3.855.068

Đỗ Lượng

PCT HĐND

3.856.791

01686.652.559

Ninh Đình Tâm

CTUBMT

3.856.791

01225.558.229

09

Tam Thành - Fax:3.889.105

Đảng uỷ

2.219.688

UBND

3.889.105

UBMTTQVN

6.520.267

Võ Văn Chơn

BT Đảng ủy- CT HĐND

0988.336.372

Võ Ngọc Đức

PBT

6.532.238

0905.233.506

Tôn Liệu

CT.UBND

0905.365.309

Đinh Thị Diệu Trinh

PCT.UBND

01688.293.008

Lê Văn Chương

PCT.UBND

 0936.137.026

Phạm Đình Khẩn

PCT HĐND

2.219.688

01657.458.067

Võ Trọng KIm

CTUBMT

6.520.267

10

Tam Vinh

Văn phòng UBND

3.890.414

Fax: 3.890.414

Văn phòng Đảng ủy

3.890.415

Nguyễn Minh Châu

Phó Bí thư Đảng uỷ

0905.914.378

Võ Tấn Hùng

BT- CT.UBND

3.890.417

0905.121.909

Nguyễn Khắc Trọng

PCT

3.890.666

0934.804.380

Đỗ Tân

CTUBMT

0974.992.023

11

UBND Thị Trấn Phú Thịnh

Đảng ủy

3.890.814

HĐND-UBND

3.890.852

UBMTTQVN

3.890.584

Lê Thanh Long

Bí thư

3.890.852

0935.071.823

Nguyễn Văn Tịa

PBT TT Đảng ủy QCT.HĐND

3.890.814

0976.929.126

Nguyễn Hữu Hùng

CT UBND

0969.847.903

Dương Thị Quỳnh Thơ

PCT UBND

3.890.852

Đoàn Văn Đồng

PCT UBND

01238990401

Đặng Ngọc Mai

CTUBMT

3.890.584

01229.527.774

baner PGDcumcn phuninhbg header

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh